suppliers

Epigentek

Wydajność : epigenetyka

Jako firma epigenetyczna, Epigentek Group Inc. jest wiodącym producentem i dostawcą innowacyjnych technologii i produktów do badań związanych z epigenetyką.

Założona w 2005 roku firma opracowała szeroką gamę zastrzeżonych produktów, aby zapewnić kompletne i systematyczne rozwiązania w zakresie epigenetyki związane z badaniami i odkryciami leków .

Główne produkty:

​​

 1. Przygotowanie próbki
 2. Przygotowanie DNA
 3. Przygotowanie białka
 4. Przygotowanie chromatyny
 5. Sekwencjonowanie nowej generacji
 6. Metylacja DNA
 7. Konwersja wodorosiarczynu DNA
 8. Oznaczanie ilościowe DNA
 9. Immunoprecypitacja metylowanego DNA (meDIP)
 10. Test demetylazy DNMT i DNA
 11. Metylowane wzmocnienie DNA
 12. Metylacja RNA
 13. Chromatyna i transkrypcja
 14. Ogólne Chromatyna IP
 15. Interakcja białko-DNA in vitro

Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę internetową: www.epigentek.com