Czym jest ekologia?

Czym jest ekologia?
Co ekologia ma ze mną wspólnego?
Ekologia to badanie związków między żywymi organizmami, w tym ludźmi, a ich środowiskiem fizycznym; stara się zrozumieć zasadnicze powiązania między roślinami i zwierzętami a otaczającym je światem. Ekologia dostarcza również informacji na temat korzyści płynących z ekosystemów i tego, w jaki sposób możemy wykorzystywać zasoby Ziemi w sposób, który pozostawia środowisko zdrowe dla przyszłych pokoleń.

Kim są ekolodzy?
Ekolodzy badają te związki między organizmami i siedliskami o różnych rozmiarach, od badań mikroskopijnych bakterii rosnących w akwarium, po złożone interakcje między tysiącami roślin, zwierząt i innych społeczności występujących na pustyni.

Ekolodzy badają także wiele rodzajów środowisk. Na przykład ekolodzy mogą badać mikroby żyjące w glebie pod stopami lub zwierzęta i rośliny w lesie deszczowym lub oceanie.

Rola ekologii w naszym życiu
Liczne specjalizacje ekologiczne, takie jak ekologia morska, roślinność i ekologia, dostarczają nam informacji umożliwiających lepsze zrozumienie otaczającego nas świata. Informacje te mogą również pomóc nam ulepszyć nasze środowisko, zarządzać zasobami naturalnymi i chronić zdrowie ludzkie. Poniższe przykłady ilustrują tylko kilka sposobów, w jakie wiedza ekologiczna pozytywnie wpłynęła na nasze życie.

Poprawa naszego środowiska
Zanieczyszczenia z detergentów do prania i nawozów W latach 60. XX wieku w badaniach ekologicznych zidentyfikowano dwie główne przyczyny złej jakości wody w jeziorach i strumieniach – fosfor i azot – które występowały w dużych ilościach w detergentach do prania i nawozach. Dzięki tym informacjom obywatele byli w stanie podjąć niezbędne kroki, aby pomóc przywrócić jeziora i strumienie ich społeczności – z których wiele jest znów popularnych wśród wędkarzy i pływania.